KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, MIELŐTT HASZNÁLJA A WEBHELYET VAGY VALAMELY SZOLGÁLTATÁST. EZEK SZABÁLYOZZÁK A WEBHELY, AZ ÖSSZES OTT TALÁLHATÓ ANYAG ÉS A SZOLGÁLTATÁSAINK HASZNÁLATÁT.

Utolsó módosítás: 2013. június 14.

Általános feltételek

Ez a webhely (kivéve a linkelt webhelyeket) („Webhely”) a Svájci székhelyű SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH („SPD”) tulajdonát képezi, és a vállalat szabályozása alatt áll. Az SPD megbízásából harmadik felek működtetik. Továbbá az SPD a saját döntése alapján bizonyos szolgáltatásokat elérhetővé tehet bizonyos országokban (pl. Careline) („Szolgáltatások”). A Szolgáltatások elérhetősége és tartalma országonként változik. Ezen Felhasználási feltételek a Clearblue youtube.com-on található csatornájára, valamit a csatornán található, Webhelyre mutató hivatkozásokra is vonatkoznak.

A Webhely megnyitásával és a Szolgáltatások használatával Ön elfogadja ezen Felhasználási feltételek legfrissebb változatát, amely a Webhely ezen részén kerül közlésre. Ezért időnként tekintse át ezeket, mivel ezen feltételek megváltozhattak a legutóbbi látogatása óta. További feltételek vonatkozhatnak a Szolgáltatásokra.

A Webhely és a Szolgáltatások elérhetők a világ különböző országaiból. Mivel ezen országok törvényei eltérhetnek Svájc törvényeitől, a Webhely megnyitásával és a Szolgáltatások használatba vételével Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételek mellett kizárólag Svájc törvényei érvényesek a Webhely és a Szolgáltatások tartalmára és az azok használatából származó ügyekre. Ön azt is elfogadja, hogy a svájci Genf bírósága ítélkezhet nem kizárólagosan ezekben az ügyekben. Amennyiben Ön nem fogadja el ezen Felhasználási feltételeket, kérjük, ne használja a Webhelyet és a Szolgáltatásokat.

A termékek elérhetősége

A jelen Webhelyen szereplő, bármilyen termékre vagy szolgáltatásra való hivatkozás, illetve Szolgáltatás nyújtása nem minősül az adott termék vagy szolgáltatás eladására vonatkozó ajánlattételnek. Ez a Webhely hivatkozhat egy adott országban még nem regisztrált vagy nem engedélyezett termékekre. Kérje gyógyszerésze tájékoztatását az Ön országában kapható termékekkel kapcsolatban. Vásárlás előtt tájékozódjon az adott termék elérhetőségéről vagy adott célra való alkalmasságáról. A termék képei kizárólag illusztrációként szolgálnak.

A felelősség korlátozása

A Webhely, valamint a tartalmát képező összes információ és vonatkozó anyag, illetve bármely Szolgáltatás részeként adott vonatkozó anyagok változatlan formában kerülnek közlésre, és kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Nem szabad ezekre hagyatkozni valamely termék adott céljával kapcsolatban, és semmilyen nyilatkozat, garancia vagy kötelezettségvállalás, legyen az kifejezett vagy vélelmezett, nem adott arra vonatkozóan, hogy ezek az információk pontosak, időszerűek, hiánytalanok, kielégítőek vagy helyesek. Mindig használja józan ítélőképességét a Webhelyen vagy Szolgáltatáson keresztül nyert információk kiértékelésekor; ezek használatával Ön tudomásul veszi annak kockázatát, hogy az információk nem biztos, hogy pontosak, időszerűek, hiánytalanok, kielégítőek vagy helyesek az Ön szükségleteinek vagy követelményeinek tükrében.

MINDIG KÉRJEN TANÁCSOT EGY KÉPZETT EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERTŐL, ÉS MINDIG FIGYELMESEN OLVASSA EL MINDEN TERMÉK DOBOZÁNAK TELJES CÍMKÉJÉT ÉS A TELJES TÁJÉKOZTATÓT A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT. A JELEN WEBHELYEN, AZ ANYAGOKBAN ÉS/VAGY AZ SPD, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI ÉS A NEKIK BESZÁLLÍTÓ HARMADIK FELEK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN FELMERÜLŐ INFORMÁCIÓK SEMMILYEN FORMÁBAN SEM HELYETTESÍTIK A KÉPZETT EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK ÁLTAL ADOTT EGÉSZSÉGÜGYI TÁJÉKOZTATÁST VAGY AZ ÁLTALUK ELVÉGZETT EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOKAT. Az SPD és leányvállalatai nem végeznek egészségügyi tevékenységet, illetve nem nyújtanak egészségügyi szolgáltatást és nem adnak egészségügyi tájékoztatást. 

Sem az SPD, sem leányvállalatai, tisztségviselői, alkalmazottai vagy képviselői nem vonhatók felelősségre semmilyen veszteségért, kárért vagy költségért, ami a jelen Webhely, illetve a rajta és a hivatkozott webhelyeken tárolt információk és anyagok megnyitásából vagy használatából ered, illetve ami a Szolgáltatások használatából ered, beleértve többek között a profitveszteséget, a közvetlen, véletlen vagy következményes vagy büntető jellegű károkat (még akkor sem, ha az SPD vállalatot és leányvállalatait, tisztségviselőit, alkalmazottait vagy képviselőit tájékoztatták ilyen kár lehetőségéről).

Az SPD fenntartja a jogát arra, hogy bármilyen módon, előzetes értesítés nélkül módosítsa és helyesbítse ezt a Webhelyet és/vagy a Szolgáltatásokat, illetve korlátozza a hozzáférést hozzájuk, bármikor, ha az SPD úgy ítéli megfelelőnek. Ez a Webhely és/vagy a Szolgáltatások időnként elérhetetlenné válhatnak hálózati, szoftveres vagy hardveres hiba, illetve a beszállító harmadik fél hibája miatt, illetve frissítés vagy fejlesztés miatt. Az SPD nem vonható felelősségre, ha a Webhely és/vagy a Szolgáltatás bármely időpontban, bármely időtartamig elérhetetlen, többek között beleértve az elérhetetlenség eredményeként keletkező károkat is.

Az SPD vállalat joga a felhasználó által biztosított tartalmak felhasználására

A Webhely bizonyos részein Ön feltölthet vagy megoszthat személyes adatokat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, egészségügyi adatok, születési dátum stb.), történeteket, képeket, útmutatókat, hozzászólásokat, ötleteket, kérdéseket, technikai leírásokat vagy hasonlókat („Tartalom”).

Ezzel Ön beleegyezik, hogy az SPD, annak leányvállalatai és a kijelölt harmadik felek ingyenesen, korlátlanul, világszerte felhasználják ezt a Tartalmat, bármilyen formában (digitális, nyomtatott, szociális média, stb.) feltüntessék azt a Webhelyen vagy más anyagban promóciós vagy más célból.

Az SPD vállalatnak és leányvállalatainak jogában áll, hogy saját belátásuk szerint, értesítés és korlátozás nélkül felhasználják, ne használják fel, eltávolítsák, kitöröljék, terjesszék, közzétegyék, lemásolják, módosítsák, szerkesszék, átdolgozzák, származtatott munkát készítsenek belőle, nyilvánosan közzétegyék vagy lefordítsák a Tartalom egészét vagy bármely részét, és felhatalmazzanak másokat ezekre. Ezenfelül az SPD vállalatnak jogában áll ingyen felhasználni a Tartalomban szereplő bármilyen ötletet, elképzelést, útmutatót, tervet vagy technológiát bármely célra, beleértve többek között olyan termékek vagy más dolgok kifejlesztését, gyártását, megtervezését és forgalmazását, amelyek ilyen ötleteket, útmutatásokat, terveket vagy technológiákat tartalmaznak.

Abban az esetben, ha Ön visszavonja beleegyezését, az csak a jövőbeli esetekre vonatkozik, attól számítva, hogy az SPD értesült az Ön beleegyezésének visszavonásáról, illetve a Tartalom jövőbeli felhasználásra vonatkozik, kivéve a beleegyezés előtt létrehozott anyagokat és közölt információkat.

Az SPD időről időre új Tartalommal frissíti a Webhelyet. Az SPD vállalat fenntartja a jogát arra, hogy megválassza, mely Tartalom a legmegfelelőbb a közlésre, és nem garantálja, hogy az Ön által közölt Tartalom bekerül, és megtekinthető lesz a Webhelyen vagy máshol.

Szolgáltatások (pl. Careline) igénylése esetén felkérhetjük arra, hogy osszon meg személyes adatokat, mint például név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, egészségügyi adatok, születési dátum stb. („Szolgáltatási adatok”). A Szolgáltatási adatok megosztásával Ön beleegyezik, hogy az SPD vagy leányvállalatai vagy más harmadik felek felhasználják az adatokat a kérése teljesítéséhez. Ezenfelül, ha Ön Szolgáltatást rendel, arra is megkérhetjük, hogy osszon meg Tartalmat, amely kérést szabadon elfogadhat vagy elutasíthat anélkül, hogy az bármilyen hatással lenne a megrendelt Szolgáltatásra. Ha Ön beleegyezik a Tartalom megosztásába, a fenti, Tartalomra vonatkozó feltételek érvényesülnek.

A felhasználó magatartása

A Webhely és a Szolgáltatások használatával Ön vállalja, hogy az Ön által adott információk igazak és pontosak. A Webhelyen vagy bármilyen más módon kérés nélkül adott információk, mint például kérdések, hozzászólások vagy javaslatok nem minősülnek bizalmasnak. Az SPD és leányvállalatai nem vállalnak semmilyen kötelezettséget Ön felé ezen adatok kapcsán.

Ön vállalja, hogy semmilyen Ön által küldött vagy megjelentetett Tartalom nem sérti meg vagy hágja át más személyek jogait, illetve nem tartalmaz rágalmazó, becsületsértő, obszcén vagy törvénytelen anyagot. A Webhelyre feltöltött összes Tartalmat ellenőrizhetjük. Az SPD fenntartja a jogot arra, hogy azonnal eltávolítson bármilyen Tartalmat, amely az ésszerű véleménye szerint olyan anyagot tartalmaz, amely rágalmazó, becsületsértő, obszcén, félrevezető, más személyek jogait sértő, gyűlöletkeltő vagy egyéb módon kifogásolható, vagy a vonatkozó törvények értelmében törvénytelen.

Szellemi tulajdonjogok

Copyright ©2008-2013 SPD. Minden jog fenntartva. Minden szerzői jog vagy szellemi tulajdonjog, ami a jelen Webhelyen vagy az SPD bármilyen anyagában szereplő összes szöveget, képet, grafikont, hangot, szoftvert, általános kinézetet és más anyagot érinti, az SPD és leányvállalatai tulajdonát képezi (kivéve a harmadik fél tulajdonaként megjelölt tartalmak), vagy pedig a tulajdonosa jóváhagyásával szerepel.

Ön böngészheti ezt a webhelyet, és kivonatot készíthet belőle (kivéve a harmadik féltulajdonaként megjelölt tartalmakat) nyomtatás vagy merevlemezre történő letöltés útján, és továbbadhatja más személyeknek személyes, nem kereskedelmi, otthoni használatra. Az ilyen használat minden esetben kizárólag tájékoztató jellegű lehet, és a fenti szerzői jogvédelmi nyilatkozatnak szerepelnie kell minden másolatban a jelen Felhasználási feltételekre való hivatkozással együtt.

A Webhely semelyik részének másolata sem árusítható vagy adható tovább kereskedelmi célból, illetve nem módosítható, és nem építhető be semmilyen más munkába vagy közleménybe, legyen az nyomtatott vagy elektronikus másolat; ebbe beleértendő a más webhelyeken történő közlés is.

A jelen webhelyen semmi sem értelmezhető átruházásnak vélelmezés, álláspont megváltoztatásának kizárása vagy más által, beleértve az SPD jogvédett tartalmainak, szabadalmainak, védjegyeinek, logóinak és szolgáltatásneveinek használatára vonatkozó jogokat és licenceket. Az SPD a vonatkozó törvényeknek megfelelően védi a szellemi tulajdonjogait.

Védjegyek

A jelen Webhelyen szereplő összes védjegy, szolgáltatásnév és logó az SPD vagy leányvállalatainak tulajdona, vagy a vállalat licenc alapján használja azokat, és minden jog fent van tartva. Ezek közé tartozik többek között az „SPD” név és logó, a terméknevek, mint például PERSONA®, Clearblue®, Clearplan®, Conception Indicator™, Intima™ és Wish for a Baby™ (Kinderwunsch™ és Envie d'un Bébé™ néven is ismert). A védjegyek, szolgáltatásnevek vagy logók engedély nélküli használata szigorúan tilos.

Hivatkozott webhelyek

A Webhely bizonyos részein automatikus hivatkozásokat találhat harmadik felek olyan internetes oldalaira, amelyek a jelen Webhely bizonyos részeihez kapcsolódnak. Ez nem jelenti azt, hogy az SPD kapcsolatban áll vagy támogatja ezeket a webhelyeket vagy tulajdonosaikat. Míg az SPD reméli, hogy érdekesnek találja majd ezeket a webhelyeket, sem az SPD, sem a leányvállalatai, sem pedig tisztségviselői, alkalmazottai vagy képviselői nem vállalnak felelősséget vagy kötelezettséget a harmadik felek webhelyeivel, az ott szereplő információkkal vagy az elérhetőségükkel kapcsolatban.

Adatok Önről és a Webhelyen vagy Szolgáltatások kapcsán tett látogatásairól

Az Önnel kapcsolatos adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk szerint dolgozzuk fel. A Webhelyünk és Szolgáltatásaink használatba vételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Nyilatkozatban meghatározottak szerint feldolgozzuk és felhasználjuk az Önnel kapcsolatos adatokat, beleértve a személyes adatokat is.

Vírusok, elektronikus behatolás („hackelés”) és más sérelmek

Ön nem élhet vissza Webhelyünk használatával vírusok, trójai programok, féregprogramok, logikai bombák vagy más rosszindulatú vagy technikailag kártékony anyagok feltöltése révén. Nem kísérelhet meg engedély nélküli hozzáférést szerezni a Webhelyünkhöz, vagy a Webhelyhez csatlakozó bármely szerverünkhöz, számítógépünkhöz vagy adatbázisunkhoz.

Ezen kikötés megszegésével Ön bűncselekményt követ el. Ilyen esetben feljelentjük Önt az illetékes bűnüldöző hatóságnál, és együtt fogunk működni velük olyan módon, hogy kiadjuk nekik az Ön személyazonosságát. Ilyen kihágás esetén Ön azonnal elveszti a Webhelyünk használati jogát.

Az SPD, annak leányvállalatai, és a szolgáltató harmadik felek nem vonhatók felelősségre az elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadás („DDoS”), a vírusok vagy más, az Ön számítógépét, szoftvereit, adatállományát vagy más szellemi tulajdonát is esetlegesen megfertőző technikailag kártékony anyagok által okozott kárért, ami abból ered, hogy Ön használta a Webhelyünket, illetve hogy letöltött onnan vagy egy hivatkozott webhelyről valamilyen közzétett anyagot.

Elkülöníthetőség

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése illegálisnak, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor azon rendelkezések elkülönítésre és törlésre kerülnek anélkül, hogy ez befolyásolná a többi rendelkezés végrehajthatóságát.

Kit keressen

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van ezen Felhasználási feltételekkel vagy az Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, be szeretné jelenteni a Felhasználási feltételek vagy az Adatvédelmi nyilatkozat megsértését, vagy hozzáférést kér a Személyes adataihoz, illetve helyesbíteni vagy törölni szeretné azokat, kérjük, írjon a következő címre: SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., címzett: General Counsel (jogtanácsos), cím: 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Svájc, vagy küldjön e-mailt a privacy@spdspark.com címre.

Ha termékkel kapcsolatos kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Careline szolgáltatással. Ezt az SPD leányvállalata, az SPD Development Company Limited működteti az Egyesült Királyságban. A Careline szolgáltatás az Ön országához tartozó Webhelyen szerepel a Kapcsolatfel

Köszönjük, hogy felkereste Webhelyünket.