Felhasználási feltételek

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, MIELŐTT HASZNÁLJA AZ SPD WEBHELYÉT VAGY BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSÁT. EZEK SZABÁLYOZZÁK A WEBHELY, AZ ÖSSZES OTT TALÁLHATÓ ANYAG ÉS A SZOLGÁLTATÁSAINK HASZNÁLATÁT.

Utolsó módosítás: 2017. december 19.

Általános feltételek

Ez a webhely („Webhely”) (kivéve a hivatkozott webhelyeket) a svájci székhelyű SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH („SPD”) tulajdonát képezi, és a vállalat felügyelete alá tartozik. Működtetését az SPD nevében harmadik félként megbízott vállalatok végzik, köztük a Aptum Hosting. Emellett az SPD saját belátása szerint elérhetővé tehet meghatározott szolgáltatásokat („Szolgáltatások”) meghatározott országokban (pl. a Careline fogyasztói segélyvonalat). A Szolgáltatások elérhetősége és tartalma országonként változik. Ezen Felhasználási feltételek vonatkoznak a www.youtube.com webhelyen elérhető Clearblue-csatornára, és a Webhelyre mutató bármely hivatkozásnak tartalmaznia kell ezt a csatornát.

A Webhely megnyitásával és a Szolgáltatások használatával Ön elfogadja ezen Felhasználási feltételek legfrissebb változatát, amely a Webhely ezen részén kerül közlésre. Ezen okból időnként tekintse át az itt elérhető Felhasználási feltételeket, ugyanis azok változhattak az utolsó látogatását követően. A Szolgáltatásokra további feltételek vonatkozhatnak.

A Webhely és a Szolgáltatások elérhetők a világ különböző országaiból. Mivel ezen országok törvényei eltérhetnek a Svájcban hatályos törvényektől, a Webhely megnyitásával és a Szolgáltatások használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételek mellett kizárólag Svájc törvényei mérvadóak a Webhely és a Szolgáltatások tartalma, illetve felhasználása, valamint a kapcsolódó ügyek szempontjából. Ön azt is elfogadja, hogy a svájci Genf bírósága ítélkezhet nem kizárólagosan ezekben az ügyekben. Amennyiben Ön nem fogadja el ezen Felhasználási feltételeket, kérjük, ne használja a Webhelyet és a Szolgáltatásokat.

A termékek elérhetősége

A jelen Webhelyen szereplő, bármilyen termékre vagy szolgáltatásra való hivatkozás, illetve Szolgáltatás nyújtása nem minősül az adott termék vagy szolgáltatás eladására vonatkozó ajánlattételnek. Ez a Webhely hivatkozhat egy adott országban még nem regisztrált vagy nem engedélyezett termékekre. Kérje gyógyszerésze tájékoztatását az Ön országában kapható termékekkel kapcsolatban. Vásárlás előtt tájékozódjon az adott termék elérhetőségéről vagy adott célra való alkalmasságáról. A termék képei kizárólag illusztrációként szolgálnak.

A felelősség korlátozása

A Webhely, valamint a tartalmát képező összes információ és vonatkozó anyag, illetve bármely Szolgáltatás részeként adott vonatkozó anyagok változatlan formában kerülnek közlésre, és kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Ezek nem tekinthetők megbízható hivatkozási alapnak semmilyen célból, és semmilyen – sem kifejezett, sem beleértett – vállalást, garanciát vagy kötelezettséget nem nyújt arra vonatkozóan, hogy a Webhely, a Webhelyen elérhető bármely információ vagy kapcsolódó anyag, illetve a Szolgáltatások bármelyikének részeként biztosított bármilyen információ vagy kapcsolódó anyag pontos, naprakész, teljes, kielégítő vagy használható. Saját belátása szerint értékeljen a Webhelyünkön és a Szolgáltatásainkon keresztül kínált minden információt és kapcsolódó anyagot, továbbá az ezen információk és kapcsolódó anyagok felhasználásával elfogadja annak a kockázatát, hogy ezek tartalma nem feltétlenül pontos, naprakész, teljes, kielégítő vagy használható az Ön igényei és elvárásai szempontjából.

MINDIG KÉRJEN EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSOT EGY KÉPZETT EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERTŐL, ÉS MINDIG FIGYELMESEN OLVASSA EL MINDEN TERMÉK DOBOZÁNAK TELJES CÍMKÉJÉT ÉS A TELJES TÁJÉKOZTATÓT A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT.  A JELEN WEBHELYEN, AZ ANYAGOKBAN ÉS/VAGY AZ SPD, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI ÉS A NEKIK BESZÁLLÍTÓ HARMADIK FELEK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN FELMERÜLŐ INFORMÁCIÓK SEMMILYEN FORMÁBAN SEM HELYETTESÍTIK A KÉPZETT EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK ÁLTAL ADOTT EGÉSZSÉGÜGYI TÁJÉKOZTATÁST VAGY AZ ÁLTALUK ELVÉGZETT EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOKAT.  Az SPD és leányvállalatai nem végeznek egészségügyi tevékenységet, illetve nem nyújtanak egészségügyi szolgáltatást és nem adnak egészségügyi tájékoztatást. 

Sem az SPD, sem a leányvállalatai, igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai vagy képviselői nem vonhatók felelősségre semmilyen veszteségért, kárért vagy költségért, amely a jelen Webhely, illetve a rajta és a hivatkozott webhelyeken tárolt információk és anyagok megnyitásából vagy használatából ered, illetve amely a Szolgáltatások használatából ered, beleértve többek között az elmaradt profitot, a közvetett, véletlen, következményes vagy büntető jellegű károkat (még akkor sem, ha az SPD vállalatot és leányvállalatait, igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait vagy képviselőit tájékoztatták ilyen kár lehetőségéről).

Az SPD fenntartja a jogát arra, hogy bármilyen módon, előzetes értesítés nélkül módosítsa és helyesbítse ezt a Webhelyet és/vagy a Szolgáltatásokat, illetve korlátozza a hozzáférést hozzájuk, bármikor, ha az SPD úgy ítéli megfelelőnek. Ez a Webhely és/vagy a Szolgáltatások időnként elérhetetlenné válhatnak hálózati, szoftveres vagy hardveres hiba, illetve a beszállító harmadik fél hibája miatt, illetve frissítés vagy fejlesztés miatt. Az SPD nem vonható felelősségre, ha a Webhely és/vagy a Szolgáltatás bármely időpontban, bármely időtartamig elérhetetlen, többek között beleértve az elérhetetlenség eredményeként keletkező károkat is.

Kártérítés

Beleegyezik, hogy kártalanítja, megvédi és kármentesíti az SPD vállalatot, annak tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és képviselőit minden nemű felmerülő veszteség, kiadás, kár és költség esetén, beleértve az indokolható jogtanácsosi költségeket is, amennyiben ezek a jelen Használati feltételek Ön általi megsértéséből és/vagy a Webhely Ön általi használatából erednek (beleértve a gondatlan, illetve a jogellenes tevékenységeket is).

Az SPD vállalat joga a felhasználó által biztosított tartalmak felhasználására

Ha személyes adatokat (például nevet, lakóhelyet, e-mail.címet, telefonszámot vagy születési helyet), történetet, képet, szaktudást, hozzászólást, ötletet, kérdést vagy tervet („Tartalmat”) tölt fel vagy oszt meg a közösségi média SPD által kezelt csatornáin – köztük a Clearblue® Facebook-oldalon, a Clearblue®  Twitter-fiókban vagy a Clearblue® Instagram-fiókban – (a továbbiakban: „Közösségimédia-csatornákon”), beleegyezik az adott Tartalomnak az SPD, illetve az SPD-leányvállalatok és a megjelölt harmadik felek általi, ingyenes, korlátlan és az egész világra kiterjedő használatába a Webhelyen való megjelenítés vagy bármilyen egyéb anyagban való, tetszőleges formátumú (digitális, nyomtatott, közösségi médiában megjelenő stb.) felhasználás céljából, promóciós vagy egyéb szándékkal.

Az SPD vállalatnak és leányvállalatainak jogában áll, hogy saját belátásuk szerint, értesítés és korlátozás nélkül felhasználják, elvessék, eltávolítsák, terjesszék, lemásolják, módosítsák, szerkesszék, átdolgozzák, máshoz feldolgozzák, nyilvánosan közzétegyék vagy lefordítsák a Tartalom egészét vagy bármely részét, és felhatalmazzanak másokat ugyanezen műveletekre. Emellett az SPD vállalatnak jogában áll ingyen felhasználni a Tartalomban szereplő bármilyen ötletet, elképzelést, szaktudást és tervet bármely célra, beleértve többek között olyan termékek vagy más tételek fejlesztését, gyártását, megtervezését és marketingtámogatását, amelyek ilyen ötleteket, elképzeléseket, szaktudást vagy terveket tartalmaznak.

Amennyiben visszavonja beleegyezését a Tartalom bármilyen jövőbeli felhasználására vonatkozóan, ez csak azt követően lép érvénybe, hogy az SPD megkapta az Ön beleegyezésének visszavonásáról szóló nyilatkozatot. A korábban létrehozott és kommunikált anyagokat ez nem érinti.

Az SPD vállalat fenntartja a jogát arra, hogy megválassza, mely Tartalom a legmegfelelőbb a közlésre, és nem garantálja, hogy az Ön által közölt Tartalom megjelenik nyilvánosan, és megtekinthető lesz a Közösségimédia-csatornákon.

Szolgáltatások (pl. Careline) igénylése esetén felkérhetjük arra, hogy osszon meg személyes adatokat, mint például név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, egészségügyi adatok, születési dátum stb. („Szolgáltatási adatok”). A Szolgáltatási adatok megosztásával Ön beleegyezik, hogy az SPD vagy leányvállalatai vagy más harmadik felek felhasználják az adatokat a kérése teljesítéséhez. Továbbá, ha Ön Szolgáltatást igényel, Tartalom megosztására kérhetjük – ezt a kérést szabadon elfogadhatja vagy elutasíthatja anélkül, hogy az bármilyen hatással lenne a megrendelt Szolgáltatásra. Ha Ön beleegyezik a Tartalom megosztásába, a fenti, Tartalomra vonatkozó feltételek érvényesülnek.

A felhasználó magatartása

A Webhely és a Szolgáltatások használatával Ön vállalja, hogy az Ön által adott információk igazak és pontosak. A Webhelyen vagy bármilyen más módon kérés nélkül adott információk, mint például kérdések, hozzászólások vagy javaslatok nem minősülnek bizalmasnak. Az SPD és leányvállalatai nem vállalnak semmilyen kötelezettséget Ön felé ezen adatok kapcsán.

Ön vállalja, hogy semmilyen Ön által küldött vagy megjelentetett Tartalom nem sérti meg vagy hágja át más személyek jogait, illetve nem tartalmaz rágalmazó, becsületsértő, obszcén vagy törvénytelen anyagot. Előfordulhat, hogy a Közösségimédia-csatornákon közzétett Tartalmat teljes egészében megfigyeljük. Az SPD fenntartja a jogot arra, hogy azonnal eltávolítson bármilyen Tartalmat, amely indokolható véleménye szerint olyan anyagot tartalmaz, amely rágalmazó, becsületsértő, obszcén, félrevezető, más személyek jogait sértő, gyűlöletkeltő vagy egyéb módon kifogásolható, illetve a vonatkozó törvények értelmében törvénytelen.

Szellemi tulajdonjogok

Copyright ©2017 SPD. Minden jog fenntartva. Minden szerzői jog vagy szellemi tulajdonjog, ami a jelen Webhelyen vagy az SPD bármilyen anyagában szereplő összes szöveget, képet, grafikont, hangot, szoftvert, általános kinézetet és más anyagot érinti, az SPD és leányvállalatai tulajdonát képezi (kivéve a harmadik fél tulajdonaként megjelölt tartalmak), vagy pedig a tulajdonosa jóváhagyásával szerepel.

Ön böngészheti ezt a webhelyet, és kivonatot készíthet belőle (kivéve a harmadik fél tulajdonaként megjelölt tartalmakat) nyomtatás vagy merevlemezre történő letöltés útján, és továbbadhatja más személyeknek személyes, nem kereskedelmi, otthoni használatra. Az ilyen használat minden esetben kizárólag tájékoztató jellegű lehet, és a fenti szerzői jogvédelmi nyilatkozatnak szerepelnie kell minden másolatban a jelen Felhasználási feltételekre való hivatkozással együtt.

A Webhely semelyik részének másolata sem árusítható vagy adható tovább kereskedelmi célból, illetve nem módosítható, és nem építhető be semmilyen más munkába vagy közleménybe, legyen az nyomtatott vagy elektronikus másolat; ebbe beleértendő a más webhelyeken történő közlés is.

A jelen Webhelyen semmi sem értelmezhető átruházásnak vélelmezés, álláspont megváltoztatásának kizárása vagy más által, beleértve az SPD jogvédett tartalmainak, szabadalmainak, védjegyeinek, logóinak és szolgáltatásneveinek használatára vonatkozó jogokat és licenceket. Az SPD a vonatkozó törvényeknek megfelelően védi a szellemi tulajdonjogait.

Védjegyek

A jelen Webhelyen szereplő összes védjegy, szolgáltatásnév és logó az SPD vagy leányvállalatainak tulajdona, vagy a vállalat licenc alapján használja azokat, és minden jog fent van tartva. Egyebek mellett ide tartozik az „SPD” név és a logó, valamint a terméknevek, köztük a Clearblue®, a Persona®, az Accu-Clear® Crystal Clear® és a Fact Plus®. A védjegyek, szolgáltatásnevek vagy logók engedély nélküli használata szigorúan tilos.

Hivatkozott webhelyek

A Webhely bizonyos részein harmadik felek olyan internetes oldalaira mutató automatikus hivatkozásokat találhat, amelyek a jelen Webhely bizonyos részeihez kapcsolódnak. Ez nem jelenti azt, hogy az SPD kapcsolatban áll vagy támogatja ezeket a webhelyeket vagy tulajdonosaikat. Bár az SPD bízik abban, hogy érdekesnek találja majd ezeket a webhelyeket, sem az SPD, sem a leányvállalatai, sem pedig tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai vagy képviselői nem vállalnak felelősséget vagy kötelezettséget a harmadik felek webhelyeivel, az ott szereplő információkkal vagy az elérhetőségükkel kapcsolatban.

Adatok Önről és a Webhelyen vagy Szolgáltatások kapcsán tett látogatásairól

Az Önnel kapcsolatos adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk szerint dolgozzuk fel. A Webhelyünk és Szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottak szerint feldolgozzuk és felhasználjuk az Önnel kapcsolatos adatokat, beleértve a személyes adatokat is.

Cookie-kat és más technológiákat használunk adatgyűjtésre, amikor felkeresi a Webhelyünket – összegyűjtjük egyebek mellett az Ön IP-címét, a megtekintett weboldalakat és a hivatkozásra kattintásait, a Webhelyünk elérésének dátumát és időpontját, az Ön által használt webböngésző típusát, valamint azt a webhelyet, ahonnan kapcsolódott. Lehetősége van törölni, illetve letiltania a cookie-kat a webböngészőjében.  Többet is megtudhat a cookie-król, ha ellátogat a Cookie-használattal kapcsolatos nyilatkozat oldalára.

Vírusok, elektronikus behatolás („hackelés”) és más sérelmek

Ön nem élhet vissza Webhelyünk használatával vírusok, trójai programok, féregprogramok, logikai bombák vagy más rosszindulatú vagy technikailag kártékony anyagok feltöltése révén. Nem kísérelhet meg engedély nélküli hozzáférést szerezni a Webhelyünkhöz, vagy a Webhelyhez csatlakozó bármely szerverünkhöz, számítógépünkhöz vagy adatbázisunkhoz.

Ezen rendelkezés megszegésével Ön bűncselekményt követ el. Minden ilyen esetben bejelentést teszünk az illetékes bűnüldöző hatóságnál, és az Ön személyazonosságának felfedésével együttműködünk a nyomozásban. Ilyen kihágás esetén Ön azonnal elveszti a Webhelyünk használati jogát.

Az SPD, annak leányvállalatai, és a szolgáltató harmadik felek nem vonhatók felelősségre az elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadás („DDoS”), a vírusok vagy más, az Ön számítógépét, szoftvereit, adatállományát vagy más szellemi tulajdonát is esetlegesen megfertőző technikailag kártékony anyagok által okozott semminemű kárért, amely abból ered, hogy Ön használta a Webhelyünket, illetve letöltött akár onnan, akár egy hivatkozott webhelyről valamilyen közzétett anyagot.

Elkülöníthetőség

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése illegálisnak, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor azon rendelkezések elkülönítésre és törlésre kerülnek anélkül, hogy ez befolyásolná a többi rendelkezés végrehajthatóságát.

Kapcsolattartó

Ha bármilyen hozzáfűznivalója van a Webhelyünkkel vagy a jelen Használati feltételekkel kapcsolatban, írjon nekünk a [email protected] címre.

Ha termékkel kapcsolatos kérdése van, kérjük, hívja a Careline telefonos szolgálatot. A Careline telefonos szolgálatot az SPD leányvállalata, az SPD Development Company Limited működteti az Egyesült Királyságban. A Careline elérhetősége az Ön országához tartozó Webhelyen szerepel, a Kapcsolat területen.  Kérjük, álljon készen a termék csomagolásán lévő tételszám bediktálására.  A Careline szolgáltatáshoz intézett hívásokat ellenőrizhetjük vagy rögzíthetjük minőségbiztosítási célból, és a fent említett módon begyűjthetjük az Ön személyes adatait.

Köszönjük, hogy felkereste webhelyünket!